The Shortest History of Europe ประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้น

สรุปหนังสือ ประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้น The Shortest History of Europe หนังสือที่เล่าสรุปเรื่องราวยุโรปให้เราได้เข้าใจภาพรวมแบบง่ายๆ ในหนังสือเล่มเล็กพอดีมือ อ่านแล้วก็ได้เกร็ดความรู้ใหม่ๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่ระบบ Feudal ฟิวนัล การที่กษัตริย์มอบที่ดินให้นักรบหรือขุนนางทั้งหลายเอาไปบริหารจัดการทำกิน โดยแลกกับการต้องส่งกำลังคนหรือกองกำลังทหารให้กษัตริย์เอาไว้ปกป้องดินแดน และเมื่อส่งกองกำลังทหารให้กษัตริย์ไปก็มาถึงการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน แต่ความต่างคือปัจจุบันทหารนั้นดูแข็งขันสง่างาม แต่ในอดีตกาลโบราณนั้นกองกำลังทหารที่ถูกส่งมาให้มักไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่ เพราะไม่มีกฏข้อบังคับว่าต้องส่งคนแบบไหนอย่างไรมา ขอแค่เป็นผู้ชายในจำนวนเท่าที่กำหนดไว้พอ จึงมักส่งคนที่ไม่แข็งแรงมาให้ ส่วนผู้ชายที่ดูแข็งแรงรบได้จริงๆ ก็จะถูกเก็บไว้กับขุนนางหรือนักรบเจ้าของที่ดินนั้น เอาไว้ใช้เป็นแรงงานและปกป้องที่ดินตัวเองแทน พูดถึงเรื่องกษัตริย์ยุโรปในสมัยโบราณ ก็เพิ่งรู้ว่าชาวเยอรมันในเวลานั้นเขาไม่ใช้การสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ทางสายเลือด แต่ใช้การโหวตเลือกกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเหยาะแยะไม่ได้เรื่องขึ้นมาเป็นผู้นำของพวกเขา แนวคิดนี้จึงสืบทอดต่อมายังสมัยเยอรมันยึดครองโรมันในสมัยนั้น…

ปีก่อนคุณอ่านหนังสือกี่เล่ม ?