The Art of Innovation เคล็ดลับนวัตกรรม IDEO

สรุปหนังสือ The Art of Innovation เคล็ดลับนวัตกรรม IDEO IDEO ไม่ใช่ชื่อคอนโดแต่เป็นชื่อบริษัทที่สร้างนวัตกรรมอยู่เบื้องหลังให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมากมายนับไม่ถ้วน จะเรียกว่า Innovation Agency ก็ไม่ผิดนัก เพราะ IDEO ไม่ได้ออกแบบแค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างชื่อหนังสือว่า แต่ยังเป็นผู้ที่ออกแบบประสบการณ์กู้ชีวิตบริษัทรถไฟอเมริกา หรือเป็นผู้ที่ค้นแบแนวโน้มการใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนว่าคนจะหันมาใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์แทนการโทรเข้าโทรออกรับสาย ในวันที่โทรศัพท์ส่วนใหญ่ยังใช้แค่ส่ง sms กับยิงหากันอยู่เลย แต่ Nokia ผู้ว่าจ้างกลับไม่สามารถพาความคิดนั้นไปได้ตลอดรอดฝั่ง กลายเป็น Facebook และ iPhone ที่เปลี่ยนตลาดการใช้โทรศัพท์มือถือไปตลอดการ Design…