วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีโลก World of Knowledge Series

สรุปหนังสือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโลก ในชุด World of Knowledge Series เมื่อวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ ไม่ใช่แค่จินตนาการ หนังสือที่สรุปเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวเราให้อ่านเข้าใจง่าย ให้รู้ว่าแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอย่างไร Big Bang การระเบิดครั้งใหญ่ จุดกำเนิดของเอกภพ กาลิเลโอ กับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความเชื่อของศาสนา ชาร์ลส ดาร์วิน ผู้กล้าบอกว่ามนุษย์เกิดจากวิวัฒนาการ ไม่ใช่พระเจ้าสร้างขึ้น มนุษย์กำลังทำลายสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ลงไปอย่างรวดเร็ว โลกร้อนน้ำแข็งละลาย น้ำท่วมโลก ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่ อภิมหาพายุ อภิมหาภูเขาไฟระเบิด ระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอวันระเบิด…