August 2023

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีโลก World of Knowledge Series

สรุปหนังสือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโลก ในชุด World of Knowledge Series เมื่อวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ ไม่ใช่แค่จินตนาการ หนังสือที่สรุปเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวเราให้อ่านเข้าใจง่าย ให้รู้ว่าแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอย่างไร นี่คือ 10 หัวข้อหลักของหนังสือประวัติวิทยาศาสตร์เล่มนี้ครับ เรามาดูบางหัวข้อที่ส่วนตัวผมเห็นว่าน่าสนใจกันดีกว่า กาลิเลโอ กับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายความเชื่อทางศาสนา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังของกาลิเลโอคือ วัตถุสองใดๆ ก็ตามล้วนถูกแรงดึงดูดกระทำเหมือนกัน การจะตกลงสู่พื้นโลกนั้นน้ำหนักของวัตถุไม่มีผล นั่นหมายความว่าจะเป็นขนนกหรือลูกโบว์ลิ่ง ถ้าถูกปล่อยจากความสูงที่เท่ากัน ก็จะตกกระทบพื้นด้วยเวลาเดียวกัน แต่ที่ดูเหมือนขนนกจะล่วงช้ากว่าลูกโบว์ลิ่งมาก เป็นเพราะอากาศเสียดทานขนนกได้มากกว่า เลยทำให้ขนนกล่วงช้ากว่า กาลิเลโอเลยทดสอบสมมติฐานนี้ด้วยการไปที่หอเอนเมืองปิซา เริ่มจากการโยนลูกบอลเหล็กสองลูกที่มีน้ำหนักต่างกันมากให้ชาวบ้านเห็น ผลปรากฏว่าลูกบอลทั้งสองลูกนั้นตกกระทบถึงพื้นโลกพร้อมกัน…