March 2021

สรุปหนังสือ Marketing 5.0 Technology for Humanity

สรุปหนังสือ Marketing 5.0 ของ Philip Kotler เล่มล่าสุดว่าด้วยเรื่องของ Technology for Humanity หรือเรื่องของ MarTech และ Data-Driven Marketing ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในทุกวันนี้นั่นเอง ต้องบอกก่อนว่าในฐานะคนที่ทำงานในสายการงานตลาดที่สนใจในเรื่องดาต้าและเทคโนโลยีเป็นทุนเดิม หนังสือ Marketing 5.0 อาจไม่ใช่เรื่องใหม่มาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่เดิมทีก่อนที่ Kotler จะคลอดหนังสือ Marketing 5.0 ออกมาเรื่องการใช้ Data-Driven Marketing เรื่องของ​…

ปีก่อนคุณอ่านหนังสือกี่เล่ม ?