Naked Statistics สถิติฉบับเซ็กซี่

สรุปหนังสือ Naked Statistics สถิติฉบับเซ็กซี่ หนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องสถิติมากขึ้น ด้วยภาษาที่ไม่ยากเกินไป และยิ่งใครทำงานที่เกี่ยวกับ Data โดยเฉพาะ Data-Driven Marketing แนะนำเลยว่ายิ่งควรต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ เพราะ Statistics หรือสถิติ คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานกับดาต้าง่ายขึ้น ไม่ว่าจะการหาค่าเฉลี่ย Average ยอดขายของลูกค้าทั้งหมด เพื่อจะได้นำไปกำหนดกลยุทธ์ Promotion Campaign โปรโมชั่นส่วนลดว่าควรลดเท่าไหร่จึงจะสร้างยอดขายได้มากขึ้น ไม่ใช่ลดแล้วทำให้ขายได้ลดลง นักการตลาดวันนี้ต้องเข้าใจความต่างระหว่างค่า Mean Median หรือ Mode เพราะหลายครั้งเราคุ้นแต่กับคำว่าค่าเฉลี่ย…