อ่านแล้วเล่า

เว็บสรุปหนังสือหลากหลายแนว

Naked Statistics สถิติฉบับเซ็กซี่

สรุปหนังสือ Naked Statistics สถิติฉบับเซ็กซี่ หนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องสถิติมากขึ้น ด้วยภาษาที่ไม่ยากเกินไป และยิ่งใครทำงานที่เกี่ยวกับ Data โดยเฉพาะ Data-Driven Marketing แนะนำเลยว่ายิ่งควรต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ เพราะ Statistics หรือสถิติ คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานกับดาต้าง่ายขึ้น ไม่ว่าจะการหาค่าเฉลี่ย Average ยอดขายของลูกค้าทั้งหมด เพื่อจะได้นำไปกำหนดกลยุทธ์

อ่านต่อ