The Age of Surveillance Capitalism ทุนนิยมสอดแนม

สรุปหนังสือ The Age of Surveillance Capitalism ทุนนิยมสอดแนม หนังสือที่จะทำให้คุณได้รู้เท่าทันระบบเศรษฐกิจโลกรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ที่ตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปไม่เคยสอน เพราะมันคือโลกทุนนิยมในยุค Digitalization ที่ทำเงินจากการเก็บเก็บดาต้าเราไปทำความเข้าใจ แล้วก็เอาข้อมูลเราไปขายเพื่อหาโอกาสทำเงินกับเราต่อ ผมว่านี่น่าจะเป็นหนังสือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ยุคที่อะไรๆ ก็เต็มไปด้วยดาต้า เพราะเราล้วนอยู่แบบขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เหมือนที่เรารู้กันว่าลืมกระเป๋าเงินยังออกจากบ้านไปทำงานได้ เพราะสามารถกดเงินผ่านแอป หรือสแกน QR Code จ่ายเงินค่าสิ่งต่างๆ ได้ แต่เราลืมมือถือออกจากบ้านไม่ได้ครับ ขนาดรถยนต์ทุกวันนี้ยังเริ่มเปลี่ยนจากการใช้กุญแจทุกรูปแบบ มาเป็นการปลดล็อครถยนต์ผ่านแอปมาสักระยะแล้ว (รถยนต์ Tesla ผมตั้งแต่ใช้มาจะสองปี…

ปีก่อนคุณอ่านหนังสือกี่เล่ม ?