Salesforce

Read more
  • 14/02/2022
  • 0

หนังสือ Customer Data Platforms เล่มนี้อธิบายรายละเอียดเรื่อง CDP แบบครบถ้วนรอบด้านซึ่งเขียนโดยผู้บริหารของ Salesforce แนะนำเลยว่าใครที่กำลังสนใจและจะลงทุนกับเรื่องนี้ แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ หรืออย่างน้อยก็อ่านสรุปจากบทความนี้ก่อนครับ CDP คืออะไร? CDP ย่อมาจาก Customer Data Platforms หรือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนำข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่มีมารวมกันไว้ให้ทำงานได้ในที่เดียว เดิมที Customer Data นั้นถูกจัดเก็บแบบกระจัดกระจายเป็น Silo แยกตามแผนกต่างๆ ในองค์กร...

Read more
  • 01/01/2022
  • 0

สรุปหนังสือ Data Driven ว่าด้วยเรื่องของ DMP จาก Salesforce อ่านจบมานานแต่เพิ่งจะได้มีเวลามาสรุปส่งท้ายปี หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็น use case หรือ case study ของธุรกิจที่ใช้ Data Driven Business ที่หลากหลายขึ้น เมื่อการตลาดแบบรู้ใจ Personalization คือหัวใจของการเติบโตทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การจะ Personalization ได้อย่างรู้ใจและแม่นยำก็ต้องมาจาก Data...