Positioning

Read more
  • 13/10/2018
  • 0

Repositioning คืออะไร? แล้วทำไมต้องวางตำแหน่งใหม่ด้วย? Jack Trout ผู้เขียนเปรียบเทียบง่ายๆว่าการ Repositioning ก็เหมือนกับการ “แขวนป้าย” หรือ “แปะป้าย” ให้กับตัวเรา เพื่อให้ผู้คนหรือกลุ่มลูกค้ารู้ว่า “เราคือใคร” แต่ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงแนวคิดที่อยู่ เราสามารถ Repositioning หรือ “แปะป้าย” ให้กับคู่แข่งเราได้ด้วย! ลองดูตัวอย่างจาก Burger King กับ McDonald’s ดู...