LINE

Read more
  • 21/04/2022
  • 0

สรุปรีวิวหนังสือ Masa Way 2 ชนะ AI ชนะโลก จากสรุปหนังสือ Mawa Way เล่มแรก Start Up เปลี่ยนโลก ที่อ่านแล้วสนุกจนไม่อยากวาง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท Softbank บริษัทญี่ปุ่นที่ก่อตั้งโดยคนเกาหลี ที่โด่งดังระดับโลกจากการเข้าไปลงทุนใน Startup ดังๆ มากมายทั่วโลก ทำให้จากงานสัปดาห์หนังสือเมื่อต้นปี 2022 นี้ ผมบังเอิญเห็นเล่มนี้จากบูทสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์...