Insanely Simple เรียบง่ายเป็นบ้า Ken Segall

สรุปหนังสือ Insanely Simple เรียบง่ายเป็นบ้า The Obsession That Drives Apple's Success เขียนโดย Ken Segall ผู้เคยทำงานใกล้ชิด Steve Jobs ในฐานะนักโฆษณา ที่ค้นพบว่าที่ Apple ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล เพราะหมกมุ่นกับความเรียบง่ายมากที่สุด ง่ายที่สุด แค่พูดความจริง Ken Segall บอกไว้ว่า Steve Jobs ที่ถูกร่ำลือกันว่าเป็นคนพูดรุนแรง หยาบคาย…