Hermawan Kartajaya

Marketing 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล

การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล โดย Philip Kotler ปรมาจารย์ด้านการตลาดชื่อดังระดับโลก จนสามารถพูดได้ว่าถ้าไม่เคยอ่าน Philip Kotler ก็ไม่น่าเรียกตัวเองว่านักการตลาด ถึงขนาดได้ยินว่าหลายมหาลัยในวิชาการตลาดเอาหนังสือของแกไปเป็นหนังสือเรียนเสียด้วยซ้ำ ก่อนจะมาถึง 4.0 ในวันนี้ การตลาดได้ผ่านยุคอะไรมาแล้วบ้าง 1.0 การตลาดที่เน้นสินค้าเป็นหลัก, Product Centric 2.0 การตลาดที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลัก, Consumer Centric 3.0 การตลาดที่เน้นความเป็นมนุษย์เป็นหลัก Human Centric อ่านถึงตรงนี้อาจสงสัยว่า 2.0…

ปีก่อนคุณอ่านหนังสือกี่เล่ม ?