อ่านแล้วเล่า

เว็บสรุปหนังสือหลากหลายแนว

สรุปหนังสือ On AI, Analytics and the New Machine Age

สรุปหนังสือ On AI, Analytics and the New Machine Age ของ Harvard Business Review ในชุด HBR’S 10 Must Reads ที่เขียนตอนปี 2019

อ่านต่อ