Hannah Fry

Read more
  • 07/03/2022
  • 0

สรุปรีวิวหนังสือ The Mathematics of Love บวก ลบ คูณ ฉัน ความน่าจะรักระหว่างเรา หนังสือที่ถอดรหัสความรักออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างคณิตศาสตร์ ถอดรหัสออกมาเป็นสมการ คลี่คลายออกมาเป็นสัดส่วนเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็น หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเรื่องคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยากอย่างชื่อ แต่เน้นการอธิบายให้เห็นความน่าจะเป็นว่าแท้จริงแล้วท่ามกลางเมืองหลวง เมืองใหญ่ที่คุณอยู่ ท่ามกลางประชากรหลักสิบล้านคน มีคนที่น่าจะเข้าข่ายเป็นเนื้อคู่คุณได้จริงอยู่กี่คนกันแน่ ซึ่งวิธีการคำนวนด้วยหลักคิดก็น่าสนใจมากครับ ท่ามกลางสิบล้าน มีคนที่น่าจะเป็นเนื้อคู่เราได้จริงแค่ 260 คนเท่านั้น! ลองดูตัวอย่างหลักการคำนวนหาความน่าจะเป็นถึงจำนวนเนื้อคู่เราดังนี้ มีเพศตรงข้ามอาศัยอยู่ใกล้เรากี่คน (ในลอนดอน...