Google Data Studio

Read more
  • 24/12/2021
  • 0

สรุปหนังสือ Storytelling with Data หรือเทคนิคการทำ Data Visualization ให้ Impact เห็น Insight เข้าใจง่าย ฟังสนุก ไม่ใช่แค่การแคปภาพจาก Dashboard มาให้คนอื่นอ่าน แล้วไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าตกลงแล้วเรากำลังดูอะไรอยู่ หรือหน้านี้มันสำคัญตรงไหน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงทำให้เราเข้าใจพร้อมกับเห็นภาพเปรียบเทียบว่า การทำ Data Visualization ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่ทักษะการใช้เครื่องมือ แต่สำคัญที่การหยิบเลือกประเด็นสำคัญขึ้นมาให้คนฟังเห็น จากนั้นก็เล่าอธิบายถึงที่มาที่ไปของดาต้านั้น หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องทำ...