Futuration

Read more
  • 21/08/2019
  • 0

ลูกคือผลผลิตของพ่อแม่ ลูกเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นถ้าเด็กไม่ดีอย่าโทษแค่เด็ก แต่ให้ดูด้วยว่าพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กคนนั้นเป็นอย่างไร สำหรับผมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้แค่ให้เด็กอ่าน แต่มีไว้ให้กับพ่อแม่ยุคใหม่สมัยนี้ หรือที่ศัพท์ของนักการตลาดเรียกว่า Millennial Parents ที่เลี้ยงลูกเป็นเพื่อน ปล่อยให้ลูกได้เลือก ได้ลอง ได้ตัดสินใจ ที่จะต่างจากพ่อแม่ยุคเก่าที่จะเป็นคนเลือกให้ลูกทุกอย่าง ลูกในยุคก่อนอย่างเราจึงมีหน้าที่แค่ทำตามที่พ่อแม่สั่งเป็นส่วนใหญ่ ความยากและท้าทายของพ่อแม่ยุคใหม่ที่เป็น Millennial Parents ในวันนี้คือจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไวเหลือเกิน และในวันที่เด็กมี Google เป็นครู ถ้าอยากรู้อะไรก็วิ่งเข้าไปถามอินเทอร์เน็ตก่อนพ่อแม่ด้วยซ้ำ ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ของเด็ก แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ ที่ต้องเรียนรู้ไปกับลูกให้ทัน...

Read more
  • 27/04/2019
  • 0

หนังสือเล่มนี้สรุปภาพอนาคตจากสิ่งที่เป็นในวันนี้ บวกกับการคาดการณ์จากความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เขียน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ชายผู้ใช้คำว่า “อิจฉริยะ” ก็น่าจะน้อยไป แต่ขอโทษด้วยเพราะผมไม่สามารถหาคำไหนที่ดีกว่านี้ได้ในตอนนี้ ถ้าใครสนใจใคร่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้จะเกิดอะไรขึ้น ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ และถ้าใครสนใจว่าอนาคตที่ไกลออกไปจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหน ก็ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น รวมถึงจะมีอะไรบ้างที่จะดับสูญหายไปตามกาลเวลา เพราะสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่แค่หลักธรรมของพุทธ แต่เป็นสัจธรรมของจักรวาล ขนาดดาวฤกษ์ดวงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ยังดับสูญสลายหายไปเป็นหลุมดำได้ นับประสาอะไรกับเศษเสี้ยวฝุ่นธุลีเล็กๆเช่นมนุษย์เรา ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ ขอผมเล่าให้คุณฟังหน่อยว่า ดร....