Inside the box คิดในกรอบ

หนังสือ Inside the box หรือ คิดในกรอบเล่มนี้ เป็นหนังสือที่สอนให้รู้จักคำว่า Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากๆ ครับ แต่ต้องระวังอย่าเข้าใจผิดคิดว่า Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นเรื่องของการสื่อสาร โฆษณา หรือแค่การตลาดเท่านั้นนะครับ เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในกรอบที่เราคุ้นชินดังกล่าว แต่เป็นการคิดสร้างสรรค์ในแง่ของการคิดค้นหรือสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ออกมาก็ตาม โดยที่คุณแค่ต้องเข้าใจหลักการของการจะคิดให้เป็นเท่านั้นเอง เดิมทีเรามักเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์หรือ Creativity นั้นคือการคิดนอกกรอบ แน่นอนผมในฐานะที่เคยทำอาชีพครีเอทีฟโฆษณาก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์หรือ Creativity นั้นไม่ใช่การคิดนอกกรอบ หรือการคิดฝันฟุ้งเฟ้อในวิมานแต่ไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์หรือ…