สรุปหนังสือ Data Driven รู้ลึก DMP จาก Salesforce

สรุปหนังสือ Data Driven ว่าด้วยเรื่องของ DMP จาก Salesforce อ่านจบมานานแต่เพิ่งจะได้มีเวลามาสรุปส่งท้ายปี หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็น use case หรือ case study ของธุรกิจที่ใช้ Data Driven Business ที่หลากหลายขึ้น เมื่อการตลาดแบบรู้ใจ Personalization คือหัวใจของการเติบโตทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การจะ Personalization ได้อย่างรู้ใจและแม่นยำก็ต้องมาจาก Data ที่ดีและมากพอ เปรียบได้กับก่อนจะรู้ใจก็ต้องเริ่มจากการรู้จัก เพราะถ้าเราไม่รู้จักลูกค้าแล้วเราจะไปรู้ใจเขาได้อย่างไรว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร และปัญหาวันนี้ไม่ใช่เรามีดาต้าไม่พอ…