Digital Business

Read more
  • 02/05/2020
  • 0

หนังสือ Driving Digital Strategy หรือชื่อไทยเปลี่ยนให้โต Go! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลเล่มนี้เป็นหนังสือการทำ Digital Transformation ที่ดีมาก แม้ชื่ออาจจะดูเหมือนพูดถึงแค่เรื่องการตลาด แต่ความจริงแล้วเป็นการบอกแนวทางการเปลี่ยนธุรกิจให้กลายเป็น Digital Business ครับ ซึ่งแกนหลักของเนื้อหาคือภาพนี้ ที่บอกให้รู้ว่าการจะเป็นผู้นำในโลกดิจิทัลหรือโลกปัจจุบันได้ต้องมี 4 Re Strategy Re-Imagine Business หรือคิดถึงรูปแบบธุรกิจคุณใหม่ ตั้งแต่จริงๆ แล้วคุณอยู่ในธุรกิจอะไรกันแน่...