Decentralization

Read more
  • 10/01/2022
  • 0

สรุปหนังสือ Blockchain Revolution บล็อกเชนเปลี่ยนโลก อีกครั้ง หลังจากครั้งแรกอ่านจบไปเมื่อต้นปี 2018 ในวันที่คนส่วนใหญ่คงยังไม่คุ้นกับคำว่าบล็อกเชน หรืออาจมีแค่บางคนที่เคยได้ยินคำว่า Bitcoin มาบ้าง ต้องยอมรับว่าในวันนั้นเรื่องนี้ถือเป็นที่รู้จักกันในคนกลุ่มที่ Niche มากๆ และในการใช้งานจริงก็ยังไม่มี Use case ของการใช้งาน Blockchain มากมายอย่างทุกวันนี้ครับ วันนี้เราเห็นการต่อยอดไอเดียและธุรกิจต่างๆ จากบน Blockchain มากมาย ทั้งการสร้างสกุลเงินคริปโตใหม่ๆ เต็มกระดานซื้อขายไปหมด...