Crypto Currency

Read more
  • 24/06/2019
  • 0

สรุปหนังสือ COINED เงินเปลี่ยนโลก ชีวิตอันรุ่มรวยของเงิน และประวัติศาสตร์ของเงินตรากับมนุษยชาติ “เงิน” เรื่องไกล้ตัวที่น้อยคนนักจะรู้จัก เชื่อว่าทุกคนบนโลกนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเงินในทุกวัน มากบ้าง น้อยบ้าง ต่างกันตามอัตภาพ จะเกิดก็ต้องใช้เงิน จะโตก็ต้องใช้เงิน จะแต่ง(งาน)ก็ต้องใช้เงิน แม้แต่จะตายก็ยังต้องใช้เงิน(แถมบางทียังต้องใช้เยอะกว่าตอนเกิดด้วยซ้ำ) หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ถึงความเป็นมาของเงิน ให้ความเข้าใจแน่แง่ของสิ่งที่เงินเป็น และให้ภาพในหัวว่าอนาคตของเงินจะเป็นอย่างไรต่อไป ในยุคที่ Bitcoin กำลังมาจนบางประเทศอย่างญี่ปุ่นนั้นถึงขั้นเปิดรับการจ่ายภาษี ค่าน้ำไฟ ด้วยสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โดยพื้นฐานของเงินในทุกวันนี้คือเรื่องของ...

Read more
  • 28/11/2018
  • 0

สรุปหนังสือ Evolution of Money from Cowries to Crypto Currency วิวัฒนาการของเงินจากหอยเบี้ยสู่คริปโทเคอเรนซี เป็นหนังสือที่ทำให้เข้าใจภาพของ “เงิน” ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงภาพ “เงินในอนาคต” ที่กำลังจะมาถึง ผมว่าเราควรเริ่มจากคำถามที่ว่า “เงินคืออะไร?” ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเงิน และเงินในความคิดคนส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นธนบัตร เหรียญ หรือตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เราใช้ฝากจ่ายโอนถอนกันทุกวัน แล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่สามารถเป็น “เงิน” ได้ในวันนี้ “บุหรี่คือเงินในคุก”...