CodeKids

Read more
  • 21/08/2019
  • 0

ลูกคือผลผลิตของพ่อแม่ ลูกเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นถ้าเด็กไม่ดีอย่าโทษแค่เด็ก แต่ให้ดูด้วยว่าพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กคนนั้นเป็นอย่างไร สำหรับผมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้แค่ให้เด็กอ่าน แต่มีไว้ให้กับพ่อแม่ยุคใหม่สมัยนี้ หรือที่ศัพท์ของนักการตลาดเรียกว่า Millennial Parents ที่เลี้ยงลูกเป็นเพื่อน ปล่อยให้ลูกได้เลือก ได้ลอง ได้ตัดสินใจ ที่จะต่างจากพ่อแม่ยุคเก่าที่จะเป็นคนเลือกให้ลูกทุกอย่าง ลูกในยุคก่อนอย่างเราจึงมีหน้าที่แค่ทำตามที่พ่อแม่สั่งเป็นส่วนใหญ่ ความยากและท้าทายของพ่อแม่ยุคใหม่ที่เป็น Millennial Parents ในวันนี้คือจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไวเหลือเกิน และในวันที่เด็กมี Google เป็นครู ถ้าอยากรู้อะไรก็วิ่งเข้าไปถามอินเทอร์เน็ตก่อนพ่อแม่ด้วยซ้ำ ดังนั้นการเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ของเด็ก แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ ที่ต้องเรียนรู้ไปกับลูกให้ทัน...