Alibaba

Read more
  • 25/08/2019
  • 0

สรุปหนังสือ Alibaba’s World หรือ อาลีบาบา มังกฏปฏิวัติโลก เล่มนี้เขียนโดย Porter Erisman อดีตรองประทานกรรมการของอาลีบาบา เคยดูแลด้าน PR การตลาด และต่างประเทศ ให้กับอาลีบาบานานถึง 8 ปี ในช่วงปี 2000-2008 เชื่อได้ว่าแทบทุกคนที่เล่นโซเชียลเป็นประจำ หรือติดตามอ่านข่าวอยู่บ้างต้องรู้จักหรือคุ้นหูกับชื่อเวปไซต์ “อาลีบาบา” และผู้ก่อตั้งอย่าง “แจ๊ค หม่า” เป็นแน่...