Marketing Psychology of Great Customer Experience สร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วยจิตวิทยาการตลาด

สรุปหนังสือ Marketing Psychology of Great Customer Experience สร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วยจิตวิทยาการตลาด เขียนโดย มัณฑิตา จินดา หรือพี่ทิป Digital Tips เจ้าแม่ SME เมืองไทยครับ หนังสือเล่มนี้ผมได้จากงาน DSME 2023 อยากบอกว่าเป็นหนังสือที่ทำออกมาดีมาก ทั้งกระดาษ ดีไซน์ ไปจนถึงเนื้อหา เรียกได้ว่าอ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วเก็ตทันทีว่าถ้าอยากทำได้แบบนี้ต้องทำตามอย่างไร หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 บท…