กลยุทธ์จุดกระแส The Tipping Point

จะบอกว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าพอควรก็ว่าได้ แต่ด้วยจากผมเพิ่งหัดอ่านหนังสือได้ไม่นานเลยให้ใหม่สำหรับผม

หนังสือตามสไตล์ของ Malcolm Gladwell ที่เล่าเรื่องของการตลาด หรือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ที่ทำอย่างไรถึงจะจุดกระแสอะไรบางอย่างขึ้นมา และอะไรบางอย่างที่เป็นกระแสขึ้นมานั้น เป็นได้ด้วยอะไร

การจุดกระแส และทำให้คนติดหนึบกับอะไรบางอย่างนั้น ในหนังสือบอกว่า การจุดกระแสประกอบด้วยคนสามคน คือ

ผู้รู้(Maven)
ผู้เชื่อมโยง(Connector)
และนักขาย

รวมถึงบริบทหรือสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ก็มีผลอย่างมาก

เพราะมนุษย์เราไม่ได้เป็นปัจเจก หรือแน่วแน่ในตัวเองอย่างแท้จริง แต่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยไม่รู้ตัวเป็นประจำ

3 คน และ 1 สถานการณ์ ทำให้เกิดการจุดกระแสขึ้นมาได้

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระแสนั้นคงอยู่ไม่หายไป ก็คือการ “ติดหนึบ” เข้าไปในใจคน

อาจมาจากการปรับเปลี่ยนชี้นำ ให้เข้ากับคนแต่ละคนพร้อมเปิดรับเอาไว้โดยไม่รู้ตัว และอยู่ในใจเค้ายาวนานให้กระแสที่จุดไม่หายไป

อ่านเมื่อปี 2016