อ่านแล้วเล่า

เว็บสรุปหนังสือหลากหลายแนว

ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ on creativity

เขียนโดย David Bohm ผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์ที่โด่งดัง ร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเค้าถูกนำมาใช้พัฒนาสร้างระเบิดปรมณูลูกแรก และยังเคยร่วมงานกับไอน์สไตน์ผู้โด่งดัง

หนังสือเล่มนี้เค้าพูดถึงความเหมือนของความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างศิลปินและนักวิทยาศาสตร์

ศิลปินเองสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้รับรู้ความสร้างสรรค์ผ่านสัมผัสของคน

นักวิทยาศาสตร์เองก็สร้างสรรค์ผ่านการมองเห็นความจริง หรือมุมมองใหม่ๆต่อการมองเห็นความจริงในช่วงเวลานั้น แล้วถ่ายทอดผ่านทฤษฎีต่างๆเป็นความเข้าใจ

ความเข้าใจในศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ ก็มาจากความเข้าใจในองค์รวมทั้งหมดก่อน ถึงจึงแยกย่อยออกมาเฉพาะในส่วนที่สนใจเป็นพิเศษ

ความพิเศษของความสร้างสรรค์คืออะไร..เดวิด โบห์ม ให้ความเห็นว่า คือการจดจ่อ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในสิ่งหนึ่งอย่างที่สุด จึงทำให้เกิดการรับรู้ใหม่ขึ้นกับตัวเอง และอาจไปถึงสังคม

เช่น การพยายามก้าวเดินครั้งแรกในเด็กเล็ก

เราจะสังเกตุเห็นว่าทุกย่างก้าวของเด็กเล็กคือการสร้างสรรค์ ที่จะให้เกิดการก้าวเดินอย่างต่อเนื่อง ทุกย่างก้าวของเด็กเล็กจะทุ่มเทลงไปอย่างสุดตัว ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ก้าวเดินอย่างไม่ต้องพยายามใดๆอีกต่อไปแล้ว

ความสร้างสรรค์ไม่เคยจำกัดอยู่กับคนบางคนหรือบางอาชีพ แต่ทุกคนมีความสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องถอดมุมมองการรับรู้แบบเดิมๆออก แล้วมองอย่างไร้ความคิดครอบงำ เมื่อนั้นความสร้างสรรค์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับคุณ

David Bohm เขียน
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา

อ่านเมื่อปี 2016

Tagged: , ,

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.