The One Device The Secret History of The iPhone ความลับเบื้องหลัง iPhone

รีวิวสรุปหนังสือ ความลับเบื้องหลัง iPhone หรือชื่อเดิมคือ The One Device The Secret History of The iPhone หนังสือที่จะพาไปรู้จักเบื้องหลังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพลิกโลกเครื่องนี้ ว่ากว่าจะมาเป็น iPhone ที่อยู่ในมือคนกว่าพันล้านคนทั่วโลกวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง หนังสือเล่มนี้พาไปเริ่มจากจุดกำเนิดแรกของ iPhone ซึ่งก็คือ ENRI ระบบ User Interface การทำงานผ่านการสัมผัสในรูปแบบ Multi-touch แบบใช้งานได้จริงและได้ดีครั้งแรกของโลกบนโทรศัพท์มือถือ จนทำให้ปุ่มที่เคยมีบนมือถือนั้นสูญพันธุ์ไป หรือถ้าจะสรุปว่า iPhone…